Voor wie

Herken je jezelf in (één van-) onderstaande ervaringen?

  • lichamelijke klachten waar je geen vat op krijgt;

  • het anders te willen dan dat het is;

  • jezelf afsluiten voor sociaal contact,- 'de buitenwereld';

  • het gevoel niet begrepen te worden;

  • het gevoel dat je meer zou willen dan dat je kunt;

  • oververmoeid zijn;

  • geleefd worden door wat er aan 'input' op je af komt;

  • je minder goed kunnen concentreren; 

  • de beleving dat je 'anders bent' dan anderen?

Werk-gerelateerde spannings- en burnoutklachten

In de persoon gelegen factoren (perfectionisme, moeite met grenzen stellen) en veranderende omstandigheden (waar je meestal niet zelf voor hebt gekozen), kunnen maken dat je op de langere termijn lichamelijke en geestelijke klachten ervaart. 

Je raakt overbelast en je hebt er zelf geen vat meer op. Dit verlies van controle, het jezelf niet meer herkennen in wat je voorheen altijd moeiteloos deed, vraagt om een andere manier van omgaan met jou grenzen en het weer herstellen van je energiebalans. 

Overbelast- of overvraagd 

Spanningsklachten ervaren in het contact met anderen en daardoor kwetsbaar zijn om kansen optimaal te benutten. 

Training en begeleiding bij Life-Artcoaching maakt je bewust van de wijze waarop je zélf omgaat met ongemak, wat kan leiden tot spanningsklachten. De sleutel tot succes heb je zélf in handen, door te leren om te handelen naar de waarden die voor jou belangrijk zijn. Ook door te letten op de signalen die je lichaam jou geeft, en hoe je hier beter naar kunt luisteren. De omgeving waar je woont en werkt doet er ook toe. Wat kun je zelf doen om te 'levelen' met wat er van jou wordt gevraagd en waar trek je jouw grens? De 'innerlijke' erkenning van wat voor jou belangrijk is, levert stap voor stap de keuzes op- die je dichter bij je eigen waarden brengen, toekomst is hier en nu!  

Mensen met autisme die snel overprikkeld raken;

Diagnose autisme en wat nu?

Voor welke uitdagingen kom je te staan?

Ervaar je belemmeringen bijvoorbeeld in je dagelijkse werk, met hoe je jezelf uit en hoe goed je de ander kunt begrijpen?

Wanneer overprikkeling regelmatig voorkomt, ben je vaak meer bezig met 'overleven' om jezelf staande te houden in plaats van met je persoonlijke ontwikkeling en met wat je voor jezelf zou willen bereiken.

 

Training en begeleiding bij Life-Artcoaching geeft je inzicht in wat er nodig is om je talenten en kwaliteiten optimaal te benutten! Daarin wordt jou omgeving meegenomen. Het helpt je om je bewust te worden welke talenten jij in huis hebt en hoe je deze optimaal kunt inzetten.

Je omgeving kan heel bepalend zijn in wat goed is voor jou en wat niet. Soms gebeurt dit, bij bijvoorbeeld je naaste familie, uit bezorgdheid of, zoals in je werkomgeving, uit onwetendheid. Zelf weet je dan minder goed waar je wel toe in staat bent en wat je nodig hebt om je doel te bereiken. 

Voor mensen die op gezonde-, en duurzame wijze iets aan hun leefstijl willen veranderen;

Voor (aspirant) diëtisten die een effectieve trainingscomponent willen toevoegen aan hun diëtistische begeleiding

95 % van onze gedragingen (ook die van eten!) zijn uit gewoonte, slechts 5 % zetten we bewust in. Juist dit gewoontegedrag maakt veranderen zo moeilijk. Aan voeding wordt steeds meer waarde toegekend en ook erkend! Dit in de betekenis dat voeding als therapie een helend effect heeft. Ook de context, met wie, waar, wanneer en waarom je eet, speelt een rol.  

Verandering in de praktijkvoering diëtisten

Ervaar je bij jouw cliënten stagnatie in de vooruitgang? Spelen er meer factoren een rol, die maken dat je niet tot de kern komt in de begeleiding? 

Training op basis van principes uit acceptance en commitment, leert je om op een andere manier te kijken naar het voedingsgedrag van jou cliënt, om (nog!) beter met elkaar in contact te zijn en om op de langere termijn duurzaam resultaat te behalen. Je cliënt leert om de eigen verantwoordelijkheid te nemen daar waar jij als diëtist meer aan de zijlijn staat. Het los laten van eerder geleerde opvattingen en werkwijzen kan je vernieuwende inzichten geven in jou begeleiding!

Verandering in leefstijl

Ben je te zwaar en heb je van alles geprobeerd om af te vallen zonder blijvend resultaat? Heb je Diabetes Mellitus type II en wil je insulinegebruik zo lang mogelijk voorkomen?

Training bij Life- Artcoaching kan je helpen om je focus te verleggen naar de dingen die bealngrijk voor je zijn! Jouw persoonlijke waarden zijn uniek 'materiaal' om mee te werken, evenals de keuzes die jij wilt maken voor een andere leefstijl. Verandering van binnenuit- eerlijkheid (!), duurt het langst!

Eenzaam zijn of je eenzaam voelen

Eenzaamheid kenmerkt zich onder andere in je niet verbonden voelen met je omgeving. Persoonskenmerken kunnen bijdragen aan de mate waarin je flexibel om kunt gaan met veranderingen maar ook met de manier waarop je kijkt naar jezelf en naar de wereld om je heen.

Training en begeleiding bij Life-Artcoaching kan je helpen om jezelf te accepteren wie je bent en om je bewust te worden van gedachtepatronen en copingstrategieën die je je eigen hebt gemaakt. Wandelcoaching is een uitstekende manier om samen van gedachten te wisselen of om gewoon (samen) stil te zijn! Ik beveel deze wijze van harte aan bij ouderen en licht dementerenden. Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om er alleen op uit te gaan, en het is tegelijkertijd ook bedoeld ter ontlasting van mantelzorgers en familie.

 

Programma op maat

Verkeerd verbonden is verleden tijd, het oog van de orkaan

Het programma wordt afgestemd op basis van de behoefte, de vraag die er is.

'Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant. Laat je bewustzijn erop rusten.
Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN. Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is'. 
~

Eckhart Tolle

Grafische vorm_transparant_20% wit_RGB14