Inspiratie

Inspiratie betekent letterlijk:

Inblazing, inademing, en in de betekenis van mentale kracht: bezieling, ingeving, en ook:

'Een bewustzijnstoestand (‘bezieling’) waarin de kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is'. 

Mensen, 'dingen', belevenissen en kennis, hebben invloed op jou geïnspireerd zijn of raken! Het zijn bronnen van inspiratie. 

Coaching is een co-productie, tussen coach en gecoachte. Geïnspireerd zijn- of geïnspireerd raken (!), helpt je om te kiezen voor geluk, en daarmee minder stress!

Inspiratiebronnen bij coaching zijn voor mij bijvoorbeeld:
Maslow, ontwikkeling en groei volgens basisbehoefte

Andries Baart; presentie, de kunst van het luisteren;

Louis le Roy; natuur en ontwikkeling als proces; Ecokathedraal;

Terschellings Oerol;

Kees van Kooten; zijn gedachten ovede tussentijd;

Krishnamurti; zijn wijsheid en boek innerlijke eenvoud

Toon Tellegen; oog hebben en houden voor het kleine;

Zen; bewustzijn, mindfullness, de acht aspecten van het achtvoudig pad: 

juist begrip, juist denken, juist spreken, juist handelen, juiste leefwijze, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste meditatie;

Stephen Covey; het stellen van prioriteiten, plannen wat belangrijk is.

Wat zijn jou inspiratiebronnen en drijfveren?

Een zingevingsvraag is bijvoorbeeld: waar kom je je bed voor uit? 

Vaak weet je dan wel wat echt belangrijk voor je is. Tijdens begeleiding en training sta je hierbij stil. Inspiratie- de drijfveer achter ondernemen en doen!

'May your choices reflect your hopes, not your fears'. (Nelson Mandela)
Grafische vorm_transparant_20% wit_RGB14